Biostal te Ruiselede: meer dan biologisch

01 Oct 2021

De stal wordt voorzien van extra's bovenop de biologische eisen:

Dierwelzijn:

· De kraamstal is voorzien van kraamopfokhokken. Hierdoor blijven de biggen na het spenen nog enkele weken in hun vertrouwde omgeving

· Elk dier heeft te allen tijde de vrije keuze om te eten, te drinken en te bewegen. Er is op gans het bedrijf geen mogelijkheid om dieren individueel op te sluiten, ook niet tijdens het werpen of het dekken

· Elk buitenbeloop is voorzien van vrij uitzicht door open hokafscheiding

· De stallen hebben tot 7x meer natuurlijk lichtinval dan wettelijk toegelaten

 

Sociale aspecten:

· Alle zeugen hebben een naam

· Alle diercategorieën leven in groep

· De verzorgers hebben dagelijks sociaal contact met de dieren

 

Gezondheidsaspecten:

· Het bedrijf wordt opgestart met dieren die maximaal ziektevrij zijn (SPF-zeugen)

· Er zijn strikte sanitaire voorzieningen voor personen die toegang moeten hebben tot de dieren

· Wegens de bosrijke omgeving is het bedrijf gunstig gelegen om ziekte-insleep te vermijden

· Het gebruiks- en verbruiksmateriaal wordt in de stallen hangend verplaatst om ziekteversleping via de vloer te vermijden

 

Milieuaspecten:

· De grote regenwaterbuffers worden gebruikt als drinkwater voor de dieren en het reinigen van de stallen

· Op het bedrijf worden geen fossiele brandstoffen gebruikt

· Het bedrijf is grondgebonden; dus geen mestoverschot

· 100% LED-verlichting

 

Arbeidsvreugde:

· Ergonomie: gebruiks- en verbruiksmateriaal wordt hangend verplaatst

· De vaste mest wordt automatisch afgevoerd naar een centrale laadplaats via een schreepsysteem in de mestkelders

· Er is maximaal natuurlijk licht in de stallen

· Veel aandacht voor de relatie mens/dier